payday loans
 

A. A. Kuleşow adyndaky Mogilýow Döwlet Uniwersitety

Denis Duk, rector
Hormatly adamlar!

A. A. Kuleşow adyndaky Mogilýow Döwlet Uniwersitety Belarus Respublikasynyň ilkinji ýokary okuw jaýlarynyň biridir. Ol 1913-nji ýylda esaslanyp, ýüz ýylyň dowamynda ösüp özgerýär. Bu uniwersitet Mogilýow şäherini we ýakyn şäherçelerini bilim hünärmenleri bilen üpjün etýär.

Şu wagtyň dowamynda 53 müňden gowrak hünärmenler bu uniwersitetde ýokary bilim aldylar. Köpüsi hem ýurda belli boldylar. Olaryň biri hem Belarus Respublikasynyň ilkinji Prezidenty A. G. Lukaşenko uniwersitetyň uçurumy bolan. Uçurumlaryň arasynda at gazanan mugallymlar we bilim sistemasynyň meşhur işgärleri, meşhur alymlar, ýazyjylar, döwlet we jemgyýet işgärleri, sportsmenler-Dünýä çempionatynyň we Ýewropa çempionatynyň ýeňijileri, Olimpiýada çempionlary bar.

Häzirki wagtda uniwersitet Belarus Respublikasynyň öňde baryjy ylmy, bilim we medeni merkezleriniň biridir. Ol ýokary hili bilim bilen üpjün edip, başarjaň hünärmenleri we ylmy işgärleri taýynlaýar.

 

Adres:
Kosmonawtow köçesi, 1
212022 şäher Mogilýow
Belarus Respublikasy
Telefon: +375 222 283949
Faks: +375 222 283626
E-mail: ird-msu@mail.ru
   Mogilev.State.University


Информация


Промо-ролик

Путеводитель для Иностранных граждан


Baş sahypa